VÝŠKOVÉ PRÁCE  horolezeckou technikou

                        montáže - opravy - renovace  Miroslav Göbl 

 

 

Vážení zákazníci, vítejte na našich stránkách ......

Provádíme údržbu bytových a rodinných domů, výrobních objektů a technologických zařízení - kompletní servis prací ve výškách a nad volnou hloubkou za použití horolezecké techniky.


Tato specializovaná činnost nachází uplatnění při stavebních, montážních a renovačních činnostech, které se provádějí v místech, kde z důvodů technických nebo ekonomických nelze použít běžné metody přístupu.

Splňujeme požadavky předpisu NV č. 362 / 2005 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

V oboru výškových prací působíme více než 20 let.

Cenová nabídka je zpracována zdarma na základě osobní konzultace se zákazníkem, po prohlídce a zaměření díla.

 

 

Aktualizace webu : 1. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.