Výškové práce  horolezeckou technikou

                        montáže - opravy - renovace  Miroslav Göbl 

 

 

Vážení zákazníci, vítejte na našich stránkách ......

Provádíme údržbu bytových a rodinných domů, výrobních objektů a technologických zařízení - kompletní servis prací ve výškách a nad volnou hloubkou za použití horolezecké techniky.

V oboru výškových prací působíme 25 let.

Tato specializovaná činnost nachází uplatnění při stavebních, montážních a renovačních činnostech, které se provádějí v místech, kde z důvodů technických nebo ekonomických nelze použít běžné metody přístupu.

Splňujeme požadavky předpisu nařízení vlády č. 362 / 2005 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Provádíme zámečnické práce a zakázkovou kovovýrobu. 

Cenová nabídka je zpracována zdarma na základě osobní konzultace se zákazníkem, po prohlídce a zaměření díla.

 

 

Aktualizace webu : 18. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.