Výškové práce  horolezeckou technikou - montáže - opravy - renovace 

                              Miroslav Göbl  kovářské a zámečnické práce 

                              

 

 

                 Vážení zákazníci, vítejte na našich webových stránkách ....

 

Provádíme údržbu bytových a rodinných domů, výrobních objektů a technologických zařízení - kompletní servis prací ve výškách a nad volnou hloubkou za použití horolezecké techniky, lanovým přístupem.

Tato specializovaná činnost nachází uplatnění při stavebních, montážních a renovačních činnostech, které se provádějí v místech, kde z technických nebo ekonomických aspektů nelze použít běžné metody přístupu ( lešení, pracovní plošiny )

Splňujeme požadavky předpisu nařízení vlády č. 362 / 2005 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V oboru výškových prací působíme 25 let.

Nezávazná cenová kalkulace je zpracována zdarma na základě osobní konzultace se zákazníkem, po prohlídce a zaměření díla. Cenovou nabídku doplníme časovým rozvrhem a termínem zahájení prací. 

Před zahájením prací Vám předložíme smlouvu o provedení díla. Po jejich ukončení protokol o předání díla, včetně poskytnuté záruky.

Platby přijímáme pouze bezhotovostně, převodem na účet, na základě vystavené faktury. Hotovost nepřijímáme, protože nemáme zřízenou EET a nejíme koblihy od Bureše :-)

Provádíme také kovářské a zámečnické práce, zakázkovou kovovýrobu. V menu " kovárna " najdete fotogalerii našich výrobků.

 

 

Aktualizace webu : 29.9. 2020

Miroslav Gőbl na Firmy.cz

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.