Výškové práce  horolezeckou technikou

                               Miroslav Göbl  kovářské a zámečnické práce 

                              

 

 

Vážení zákazníci, vítejte na našich webových stránkách ....

 

Od 1. 11. 2019 přijímáme objednávky na 1. pololetí roku 2020.

Provádíme údržbu bytových a rodinných domů, výrobních objektů a technologických zařízení - kompletní servis prací ve výškách a nad volnou hloubkou za použití horolezecké techniky.

V oboru výškových prací působíme 25 let.

Tato specializovaná činnost nachází uplatnění při stavebních, montážních a renovačních činnostech, které se provádějí v místech, kde z důvodů technických nebo ekonomických nelze použít běžné metody přístupu.

Splňujeme požadavky předpisu nařízení vlády č. 362 / 2005 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Provádíme zámečnické práce a zakázkovou kovovýrobu.

Cenová nabídka je zpracována zdarma na základě osobní konzultace se zákazníkem, po prohlídce a zaměření díla.

 

 

 

Aktualizace webu : 5. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.